Tooted

SEGUGA RENOVEERIMINE

 MIS ON SEGUGA RENOVEERIMINE
Pikka aega kasutuses olnud telliskivikorsten hakkab seestpoolt lagunema. Seda põhjustab suitsugaaside jahtumisest tekkiv kondensvesi, mis sadestub korstna sisepinnale ja aegamööda söövitab läbi eelkõige vuugid ning muudab tellised praguliseks. Seetõttu muutub korsten „hõredaks” ja tuleohtlikuks. Mugav võimalus korsten taas tulekindlaks muuta on see renoveerida spetsiaalse tulekindla seguga, millega kaetakse kogu suitsulõõri sisepind. Nii suletakse telliskorstna ohtlikud praod, täidetakse tühjakskulunud vuugid ning muudetakse lõõri sisepind ühtlaselt siledaks. Telliskivikorstna tõmme muutub seeläbi tunduvalt paremaks! 

MILLAL SAAB RENOVEERIDA SEGUGA
Seguga renoveerimist saab kasutada puuküttega majade puhul, mille küttekehadeks on pliidid, ahjud, kaminad, saunakerised jms. Renoveerimistööd saab põhimõtteliselt teha aastaringselt, kuid parim aeg on siiski kas enne või pärast kütteperioodi. Peale renoveerimist tuleks lasta korstnal paar päeva kuivada ning siis alustada rahuliku kütmisega.

KUIDAS RENOVEERITAKSE
1) Renoveeritava korstna alumisse ossa tehakse vastav avaus, võimalusel kasutatakse tahmaluugi ava. Suletakse porolooni vms abil korstna olemasolevad ühendusavad (slepped jms) ning vajadusel eemaldatakse vana siiber.
2) Seejärel puhastatakse korsten spetsiaalse kettpuhastaja ning harjade abil.
3) Puhastatud korstnalõõr niisutatakse seestpoolt veega ning paigaldatakse allpoololevast avast vastav renoveerimissegu laialijaotav element (näiteks poroloon) lõõri sisse, ühendades selle enne vastava renoveerimisvintsi trossiga, mis on paigaldatud korstna tipule.
4) Tõstes vintsiga elementi ülespoole, lisatakse samaaegselt lõõri ülemisest avast renoveerimissegu, mis surutakse elemendi (porolooni) poolt korstnalõõri vuukidesse ja pragudesse ning vormitakse ühtlase kihina lõõri pinnale. Vajadusel korratakse lõõrist elemendi läbitõmbamise protseduuri 2-4 korda, sõltuvalt lõõri seisukorrast ning segukihi paksusest. Antud segu võib paigaldada kuni 5 cm paksuse kihina ning segu kulu lõõrile sõltub tema mõõtmetest ning seisukorrast. 

KUI PALJU KULUB RENOVEERIMISSEGU
Segu koguse väljaarvutamiseks tuleks esmalt ära mõõta korstna pikkus ja läbimõõt. Lihtsam on laste see teha väljaõppinud ja kogemustega renoveerimismeistritel. Nemad teostavad korstna ülevaatuse ning saadud andmete põhjal kalkuleerivad vajaliku materjalide koguse ja orienteeruva ettevalmistuseks ning renoveerimiseks kuluva aja, esitades kliendile koondpakkumise.

   

  Soovite midagi küsida selle toote kohta?

  Teie nimi/firma

  Teie e-posti aadress

  Teie kontakttelefon

  Mida täpsemalt soovite...